ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ

151 χρόνια συνεχούς φιλανθρωπικής και κοινωνικής προσφοράς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1871
Γλώσσα: | Μέγεθος Γραμματοσειράς: | Επικοινωνία

Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα

- Κοινωφελές Ίδρυμα

Το ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ» έχει έδρα την πόλη της Καλαμάτας και ιδρύθηκε το 1871 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 54276/19-10-1870 διαθήκης του αειμνήστου Σπυρίδωνος Αλεξανδράκη, μεγάλου εθνικού ευεργέτη. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1877

 

- Καταστατικό

Καταστατικό 1944

Καταστατικό 1970

 

-Διοίκηση

  – Συμβούλιο Εκτελεστών

Τα Συμβούλια Εκτελεστών και τα Αδελφάτα από το 1905 εώς και το 1945 είναι τα  εξής.

Το πρώτο πρακτικό Συνεδριάσεων του Συμβουλίου των Εκτελεστών

Το πρώτο πρακτικό Συνεδριάσεων του Συμβουλίου των Εκτελεστών Το πρώτο πρακτικό Συνεδριάσεων του Συμβουλίου των Εκτελεστών

 

- Υπηρεσίες

- Διατελέσαντα Μέλη

-Περιεχόμενα-