ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ

150 χρόνια συνεχούς φιλανθρωπικής και κοινωνικής προσφοράς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1871
Γλώσσα: | Μέγεθος Γραμματοσειράς: | Επικοινωνία

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επιφανείας 81,12 τ.μ., που βρίσκεται στην Καλαμάτα επί της οδού Αναγνωσταρά 9, πλησίον του εμπορικού ιστορικού κέντρου της πόλης.

Δημοσιεύτηκε στις: 2021/08/10, 12:56

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επιφανείας 81,12 τ.μ., που βρίσκεται στην Καλαμάτα επί της οδού Αναγνωσταρά 9, πλησίον του εμπορικού ιστορικού κέντρου της πόλης.

-Περιεχόμενα-