ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ

150 χρόνια συνεχούς φιλανθρωπικής και κοινωνικής προσφοράς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1871
Γλώσσα: | Μέγεθος Γραμματοσειράς: | Επικοινωνία

Πίνακας Υποβολής Προσφορών μίας επαγγελματικής στέγης (γραφείο Α7) επιφανείας 38,91τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Σφακτηρίας – Κολοκοτρώνη 7 – Αναγνωσταρά στην Καλαμάτα.

Δημοσιεύτηκε στις: 2020/09/26, 11:48

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκμίσθωσης μίας επαγγελματικής στέγης (Α7) επιφανείας 38,91 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Σφακτηρίας – Κολοκοτρώνη 7 – Αναγνωσταρά στην Καλαμάτα.

-Περιεχόμενα-