ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ

150 χρόνια συνεχούς φιλανθρωπικής και κοινωνικής προσφοράς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1871
Γλώσσα: | Μέγεθος Γραμματοσειράς: | Επικοινωνία

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκποίησης ασκεπούς αγροτεμαχίου αρδευομένου, εκτάσεως 15.383,00 τ.μ., που βρίσκεται επί αγροτικής οδού, στην θέση “Καμίνια” ή “Μπόταρη” της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Μαυροματίου του Νομού Μεσσηνίας

Δημοσιεύτηκε στις: 2019/11/25, 10:24

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκποίησης ασκεπούς αγροτεμαχίου αρδευομένου, εκτάσεως 15.383,00 τ.μ., που βρίσκεται επί αγροτικής οδού, στην θέση “Καμίνια” ή “Μπόταρη” της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Μαυροματίου

-Περιεχόμενα-