ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ

150 χρόνια συνεχούς φιλανθρωπικής και κοινωνικής προσφοράς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1871
Γλώσσα: | Μέγεθος Γραμματοσειράς: | Επικοινωνία

Ανακοινώσεις Εκμίσθωσης Επαγγελματικής Στέγης

Δημοσιεύτηκε στις: 2018/07/26, 2:55

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Επαγγελματικής Στέγης (Β2_Β3_Β4) επιφανείας 115,24 τ.μ. που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο τριώροφου κτηρίου επί των οδών Σφακτηρίας- Κολοκοτρώνη 7 – Αναγνωσταρά στην Καλαμάτα

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Επαγγελματικής Στέγης (Β7) επιφανείας 38,31 τ.μ. που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο τριώροφου κτηρίου επί των οδών Σφακτηρίας- Κολοκοτρώνη 7 – Αναγνωσταρά στην Καλαμάτα

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Επαγγελματικής Στέγης (Α10) επιφανείας 33,55 τ.μ. που βρίσκεται στο πρώτο όροφο τριώροφου κτηρίου επί των οδών Σφακτηρίας- Κολοκοτρώνη 7 – Αναγνωσταρά στην Καλαμάτα

-Περιεχόμενα-