ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ

149 χρόνια συνεχούς φιλανθρωπικής και κοινωνικής προσφοράς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Έτος ιδρύσεως 1871
Γλώσσα: | Μέγεθος Γραμματοσειράς: | Επικοινωνία

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Δημοσιεύτηκε στις: 2019/11/25, 10:24

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκποίησης ασκεπούς αγροτεμαχίου αρδευομένου, εκτάσεως 15.383,00 τ.μ., που βρίσκεται επί αγροτικής οδού, στην θέση “Καμίνια” ή “Μπόταρη” της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Μαυροματίου του Νομού Μεσσηνίας

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκποίησης ασκεπούς αγροτεμαχίου αρδευομένου, εκτάσεως 15.383,00 τ.μ., που βρίσκεται επί αγροτικής οδού, στην θέση “Καμίνια” ή “Μπόταρη” της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Μαυροματίου

Δημοσιεύτηκε στις: 2019/11/06, 11:07

Εκμίσθωση επαγγελματικής στέγης (ισόγειου καταστήματος) επιφανείας 74,77 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Κάμπου Αβίας του δήμου Δυτικής Μάνης – Μεσσηνίας.

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Επαγγελματικής Στέγης (ισογείου καταστήματος) επιφανείας 74,77 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Κάμπου Αβίας του δήμου Δυτικής Μάνης – Μεσσηνία

Δημοσιεύτηκε στις: 2019/09/04, 4:22

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκμίσθωσης ενός γραφείου Β΄ορόφου (Β2) επιφανείας 42,24 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Μουλαβασίλη 2 στην Μεσσήνη Μεσσηνίας

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκμίσθωσης ενός γραφείου Β΄ορόφου (Β2) επιφανείας 42,24 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Μουλαβασίλη 2 στην Μεσσήνη Μεσσηνίας

Δημοσιεύτηκε στις: 2019/09/04, 4:20

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος Β΄ορόφου (Β5) επιφανείας 62,00 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου 13 στην Καλαμάτα

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος Β΄ορόφου (Β5) επιφανείας 62,00 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου 13 στην Καλαμάτα

Δημοσιεύτηκε στις: 2019/09/04, 4:18

Πίνακας Υποβολή Προσφορών Εκμίσθωσης ενός ισόγειου καταστήματος επιφανείας 55,65 τ.μ. μετά μεσοπατώματος επιφ. 41,58 τ.μ. στην Πλατεία 23ης Μαρτίου 10 στην Καλαμάτα

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Εκμίσθωση ενός ορόφου καταστήματος επιφάνειας 55,65 τ.μ. μετά μεσοπότωμα επιφ. 41,58 τ.μ. στην Πλατεία 23ης Μαρτίου 10 στην Καλαμάτα

Δημοσιεύτηκε στις: 2019/09/04, 1:07

Εκποίηση ασκεπούς αγροτεμαχίου αρδευόμενου, εκτάσεως 15.383,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση “Καμίνια” ή “Μπόταρη” της τοπικής κοινότητας Μαυροματίου του Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας

Εκποίηση ασκεπούς αγροτεμαχίου αρδευόμενου εκτάσεως 15.383,00 τ.μ. στη θέση “Καμίνα” ή “Μπόταρη” της τοπικής κοινότητας Μαυροματίου του Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας.

-Περιεχόμενα-